Inhoudsopgave

De eerste uitgave van "OP DE HOOGTE", het verenigingsblad van de Historische Vereniging Hoogkerk.

ODH 2001, jaargang 1 (2001) nummer 1, voorwoord dhr. Beekman

Wapen en vlag van de gemeente Hoogkerk / auteur: W.W. Kat, Blz. 4-6: eerste artikel in Op De Hoogte

De eerste fabriek van Hoogkerk was een molen / auteur T. de Jong, Blz. 6 t/m 9: foto

Inlevering van radiotoestellen in de gemeente Hoogkerk in 1943 / auteur W.W. Kat, Blz. 9 t/m11: facs.

Kloosterland te Dorkwerd / auteur W.W. Kat, Blz. 12 t/m 14: krt.

De kerk van Leegkerk / auteur E. Niemeijer (met literatuuropgave), Blz. 15 t/m 17

Cursief / auteur Dor Peling, Blz. 18

Van landbouw naar industrie / Uit Dorp naast een stad (met literatuuropgave), Blz. 19 t/m 20: foto

Duitse bisschop schutspatroon van Hoogkerk / auteur G.H. Klaasen, Blz. 21 t/m 22: foto