Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan door aanmelding bij de ad interim secretaris van het bestuur, mevrouw Ineke Benes-Visser (secretaris@hvhoogkerk.nl).
Het individuele lidmaatschap kost € 17,00 per jaar.

Ook donateurs zijn welkom. De minimumdonatie bedraagt € 5,00, terwijl bij een donatie van minimaal het individuele lidmaatschap het verenigingsblad wordt toegezonden.

Wilt u lid of donateur worden, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in.

Aanmelding lidmaatschap/donateur

Lidmaatschap

U stort uw lidmaatschapsgeld op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de Regiobank te Hoogkerk.
Onze hartelijke dank.

Donatie:

U stort de donatie op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de SNS Regiobank te Hoogkerk.
Onze hartelijke dank.