Reactie

Wilt u naar aanleiding van deze website reageren, dan wordt dat bijzonder op prijs gesteld. U wordt dan verzocht met één van de bestuursleden contact op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank. Of u kunt een email sturen naar het secretariaat. info@hvhoogkerk.nl