Welkom

Voorjaarsmarkt Gabriëlflat

De Historische Vereniging hield de op zaterdag 18 mei j.l. op de voorjaarsmarkt in het Gabriël Woonzorgcentrum een prijsvraag. Wij toonden een foto van de oude muziektempel en de vraag was “hoe heette deze straat voor de annexatie met Groningen?”.
Het antwoord moest zijn: Prinsesseweg
De prijs, 1 jaar gratis lidmaatschap, werd gewonnen door mevrouw Joke Albertema-van Dellen uit Peizermade.

De vlag van Hoogkerk

Op de website van de Historische Vereniging Hoogkerk.

De Historische Vereniging Hoogkerk, is in oktober 2001 opgericht en stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, bestaande uit de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd.
De vereniging wil fungeren als ontmoetingsplaats voor hen, die zich bij de geschiedenis van Hoogkerk en omgeving betrokken voelen.

Aantal bezoekers vandaag: 15 - Totaal: 7813.