Welkom

Ledenvergadering

Ledenvergadering Historische Vereniging op dinsdag 22 oktober a.s. om 20.00 uur in de Cor Roeterszaal van het Gabriël Woonzorgcentrum te Hoogkerk.
Spreker die avond is dr. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum met als onderwerp "Rijk in Groningen" over borgen en stadspaleizen.

De vlag van Hoogkerk

Op de website van de Historische Vereniging Hoogkerk.

De Historische Vereniging Hoogkerk, is in oktober 2001 opgericht en stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, bestaande uit de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd.
De vereniging wil fungeren als ontmoetingsplaats voor hen, die zich bij de geschiedenis van Hoogkerk en omgeving betrokken voelen.

Aantal bezoekers vandaag: 1 - Totaal: 8445.