Inhoud

Van het bestuur 4

Wim Hoiting benoemd tot erelid 4

Algemene ledenvergadering 5

Aanwinsten 5

Ledenmutaties 5

Het spaarpotje dat niet van vraauw Driefholt was 6

Oosterhoff en Burgemeester Tjaberings 8

Voorouders Oosterhoff 13

Het Hervormde Verenigingsgebouw 14

De edele heerden van Hoogkerk (6) 16

SPRIKKENBURG – Pieter Sennema 19

Oude foto’s kijken 20

Een mooi bezit: een spreeuwpot 24

Toen en Nu: Gebr. Wouthuis Hoendiep 26