Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Hoogkerker ambtsketen 4

Een spinnende onderduiker 6

Bijzondere aanwinst 8

Nieuwe leden 8

Een logement in de Oude Polder (1/3) 9

Reactie van de lezer (1) 13

Reactie van de lezer (2) 13

Aanwinsten 13

Tichelwerk in Leegkerk 15

Het oorlogsmonument aan de Boeiersingel 17

Het kerkorgel van de Hervormde Gemeente Dorkwerd 19

Foto uit de oude doos 22, foto uit de oude doos

Dwangarbeid in Traun 22

Het 200ste lid 25

Hoogkerk in oude ansichten 26

Inhoudsopgave

Van het bestuur 4

Erratum 4

Gezondheidszorgen in 1906 en Gezondheidszorg 2006 4

Hoogkerkers met de billen bloot 7

Hoofdmeesterswoning en tweede openbare basisschool Hoogkerk 8

Aanwinsten 13

De hervormde evangelisatiecommissie 14

Een logement in de Oude Polder (2/3) 15

Kerkorgels van de Nederlandse Hervormde Gemeente Hoogkerk 18

Nieuwe leden HVH 22

Wapen van de heerlijkheid Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd 22

Oproep verhalen 23

Foto uit de oude doos 24

Bloemlegging in mei 25

Hoogkerk in oude ansichten 26

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Vierverlaten, voeteneind van 4

Paardenliefde van ’n stalhouder 5

De reparatiewerkplaats 6

Het gevolg van een lege fietsband 7

Vindingrijk 8

Avontuur en romantiek 9

De vertegenwoordiger op stap 11

Leerzame jaren 12

Hoogkerkse geuren 13

Een bedrijf uit de oude tijd 15

Jeugdimpressies 16

Extra plank in de bedstee 17

Herinneringen aan Leegkerk 19

Spek de bus 20

Leven in de brouwerij 21

Een akelig ongeluk 23

De Zuidersingel 24

De Dorkwerder schooljaren 25

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Cursusleidster van eigen bodem 4

Archeologische en bouwhistorische sporen 4

Reactie van de lezer 9

Presentatie jubileumnummer 10

Hoogkerker mishandeld! 10

Aanwinsten 12

Het kerkorgel van de Gereformeerde Gemeente (Vrijgem.) Hoogkerk 13

Een logement in de Oude Polder (3/3) 16

Vroeger en anno 2006 19

De geschiedenis van Smid & Hollander (1) 20

Foto uit de oude doos 23

De moeilijke jaren van Jacob van der Wilp 24

Hoogkerk in oude ansichten 26