Redactie:
Siep Eldering (eindredacteur)
Ineke Benes
Sjouktje Meijdam-Hazekamp
Dini Wilgenhof
Johan Wobbes
Lay-out op de Hoogte:
Siep Eldering

Werkgroep Beeldmateriaal: Coördinator Roel de Jong
(hieronder vallen de werkgroepen Foto's en Scan- en Documentenbeheer)

Werkgroep Foto’s:
Aldert Kuipers
Klaas Twickler
Lenie Venema-Stienstra

Werkgroep Scan- en documentatiebeheer:
Roel de Jong
Kees Rozema
Sjouktje Meijdam-Hazekamp
Janny Middel-Otter
Wieb Ridderbos
Anko Veen
Lenie Venema-Stienstra

Werkgroep Vitrines:
Dini Wilgenhof
Henny Leutscher-Busch
E-mailadres: hvhoogkerk@hotmail.com
E-mailadres: hvhscanteam@hotmail.com

Webmaster:
Benne de Jong

Boek Hoogkerk in Oorlogstijd
Herstel oude begraafplaatsHistorische Vereniging Hoogkerk (C)