Op de hoogte

“Op de Hoogte” is de uitgave van de Historische Vereniging Hoogkerk en komt driemaal per jaar uit. Het ISSN-nummer is 1571-5612.

Na elke uitgave is hier een artikel uit deze uitgave te lezen.

- Laatste uitgave: april 2017

  zeventiende jaargang nr. 1