Deze weblog kan alleen bewerkt worden door de daarvoor bevoegde personen.

Vrijdag, 5. Mei 2017 - 10:48 Uur
Gedenken slachtoffers WOII

Op 4 mei om 11.00 uur gedenkt de HVH op de begraafplaats in de Kerkstraat de twee Canadezen die in de strijd om de bevrijding van Hoogkerk sneuvelden en de vijf omgekomen bemanningsleden van de in 1944 neergestorte Lancaster. Dit grafmonument is in 1990 onthuld.
's Avonds lopen enkele leden van de vereniging mee in de stille tocht vanaf Albert Heijn naar het oorlogsmonument aan de Boeiersingel om ook daar bloemen neer te leggen. Op dit monument staan de namen van 26 Hoogkerker slachtoffers.

Op 23 mei 's avonds om 19.00 uur gedenkt de HVH in Dorkwerd/Reitdiepwijk de vijf bemanningsleden van de aldaar neergestorte Lancaster. Het monument is tot stand gekomen op initiatief van de HVH, ontworpen door een bestuurslid van de HVH en onthuld in 2005.
Een week eerder gaat de voorzitter van de HVH met een van de oudste leden naar de school in de Reitdiepwijk. Zij vertellen over deze gebeurtenis aan leerlingen van groep 8 met hun verhaal en aan de hand van een Powerpointpresentatie.
Op de avond van deze gedenking geeft de HVH de belangstellende leerlingen de gelegenheid voor elk bemanningslid bloemen neer te leggen. Enkele leden van de Bond van Wapenbroeders staan terzijde. Elk jaar een bijzondere gebeurtenis.

Een van de grote wensen van de HVH is dat de scholen in Hoogkerk ook de mogelijkheid zien de Historische Vereniging Hoogkerk in te kunnen schakelen voor informatie over het leven in Hoogkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Dinsdag, 11. April 2017 - 13:44 Uur
Activiteiten(2)

Is een kastenwand nodig? Jazeker. De HVH – en vooral de werkgroep Scan- en Documentatiebeheer – wil graag de aanwinsten binnen bereik hebben. Zo kan er efficiënter worden gewerkt met het scannen, documenteren en zo nodig fotograferen.

De vitrines kregen een plek in de hal van het woonzorgcentrum. Nu nog de invulling ervan, iets wat regelmatig zou moeten gebeuren. Gelukkig waren Dini en Henny bereid dit op zich te nemen. Hulde!

Zo ontstond er weer een nieuwe werkgroep. Heeft de HVH nu voldoende vrijwilligers? Nee, zeker niet.
Om het digitaal zo gemakkelijk mogelijk te maken, moeten bestanden met elkaar worden vergeleken en gelinkt worden aan elkaar. Bijvoorbeeld de boeken in eigen bibliotheek en de aanwinsten die al gescand zijn.
Dat kost tijd, naast al het andere werk dat de vrijwilligers doen voor hun historische vereniging en haar leden.

De vereniging is onlangs verblijd met de komst van twee nieuwe vrijwilligers: Ina Vogel-Kooistra als nieuwe eindredacteur en Johan Wobbes als nieuw redactielid.
Komt u ook zich aanmelden? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.Dinsdag, 11. April 2017 - 12:30 Uur
Activiteiten (1)

Alweer drie maanden voorbij ... wat gaat de tijd snel. De vrijwilligers van de HVH hebben echter niet stil gezeten.

De vitrines die tussen het Katshuis en het kantoor van NOVO stonden, zijn met toestemming van de woningstichting, verwijderd.
Deze vitrines waren ooit geplaatst ten gunste van de oudere bewoners van het Gabriël Woonzorgcentrum en andere belangstellenden. Hierin stonden nostalgische voorwerpen die de HVH als aanwinsten van leden en niet-leden hebben gekregen. Er was destijds aan één kant een vrije doorgang en iedereen kon zich vergapen aan wat er tentoongesteld was.
Maar nadat NOVO een kantoortje naast de onze kreeg in dit woonzorgcentrum, verdween de achterliggende gedachte waarvoor de vitrines bestemd waren.

Daarna werd er geklust, zeg maar hard gewerkt. De, door de woningstichting geplaatste tussenwand, verdween achter een kastenwand. Grote dank aan onze vrijwilligers Bert, Lammert en Aldert. Laatstgenoemde houdt zich ook bezig met fotografie.

Wordt vervolgd


Zaterdag, 31. December 2016 - 14:26 Uur
GELUKKIG NIEUWJAAR!

We zien u graag terug op onze website, op onze Facebookpagina maar nog liever als lid van de Historische Vereniging Hoogkerk.

Voor slechts 17 euro ontvangt u drie keer per jaar ons historisch blad Op de Hoogte en kunt u twee keer onze ledenvergaderingen met aansluitend interessante lezingen bijwonen.

Donderdag, 1. December 2016 - 19:28 Uur
Zoektocht coördinator enthousiast werkgroep

Stil en verlaten

Verschil moet er zijn, is een eeuwenoude (?) gezegde maar het verschil op deze foto’s is niet leuk meer. Ernaar te kijken geeft een onbehaaglijk gevoel, een gevoel van machteloosheid.
Hoe instanties zoals Landschapsbeheer maar vooral de Gemeente Groningen te benaderen en hen doen beseffen dat hulp zo nodig is? Dat zij minstens twee keer per jaar samen met vrijwilligers de handen uit de mouwen zouden moeten steken?

Het leek zo goed twee jaar geleden toen een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar stak en de oude begraafplaats besloot op te knappen. Destijds is de Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen benaderd en zij boden hun hulp aan. Hulp dat bestond uit wat gereedschap, verf maar ook hun kennis hoe de graven schoon en leesbaar te maken. Daarnaast is er veel plantenwildgroei verwijderd. Het eindresultaat was geweldig!
Ook vorig jaar is er gewerkt, zelfs met buitenstaanders maar wel mensen die graag de oude graven wilden opknappen, met dank aan de oproep in de Westerkrant.

Begin 2016 jaar ging Landschapsbeheer Groningen starten met het project “Kerken in het groen”. Deelnemers aan dit project krijgen subsidie van de provincie Groningen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op kerkhoven of begraafplaatsen in de provincie. Landschapsbeheer Groningen kan herstelwerkzaamheden uitvoeren aan graven, paden en het groen op het terrein. De provinciale subsidie voorziet in 40 procent van de totale kosten. De eigenaar (Gemeente Groningen, red.) neemt de overige 60 procent voor zijn rekening. Hiervoor mogen ook (deels) vrijwilligersuren worden ingezet. Vrijwilligers helpen dan namens de eigenaar of beheerder bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onze oude begraafplaats kon ook worden aangemeld. Helaas, we vielen niet in de “prijzen”. De provincie Groningen vond de begraafplaats niet voldoende landelijk gelegen. Ondanks de meegestuurde foto met het monumentale baarhuis en de weilanden met paarden op de achtergrond! Ook de vrijwilligers hebben het dit jaar laten afweten. Niemand die opstond om het werk te coördineren.
In totaal is de helft van de grafzerken opnieuw beletterd. Als ooit alles gedaan is, dan is het grote werk aan de beurt: tegels en brokken beton moeten worden gelijmd, scheuren gevuld, hekwerk geverfd. Misschien moet er zelfs wel grafzerken rechtop gezet worden. Dan kunnen beide instanties weer worden benaderd, zo is dit ooit schriftelijk en mondeling toegezegd.

Op diverse plaatsen in de provincie is men wel bezig. Gezamenlijk en regelmatig zijn er mensen aan het werk op de begraafplaatsen of kerkhoven.
Waarom niet in ons dorp. Beseft men niet dat oude grafmonumenten een cultuurhistorische waarde hebben? Cultuurhistorisch om de personen die erin begraven liggen, of om de vorm en stijl van het monument of om de symbolieken die in het grafzerk verwerkt zijn.
Wie heeft ook dit onbehaaglijk gevoel en wil coördinator zijn van de werkgroep Herstel Oude Begraafplaats?

Nieuwere invoer  Eerdere bijdrage

Aanmelden