Deze weblog kan alleen bewerkt worden door de daarvoor bevoegde personen.

Donderdag, 14. September 2017 - 19:08 Uur
NIEUW: BOEK HOOGKERK IN OORLOGSTIJD

De Historische Vereniging Hoogkerk meldt de vooraankondiging betreffende het boek Hoogkerk in oorlogstijd, dat is geschreven door onze in 2010 overleden voorzitter drs. Willem W. Kat. Helaas heeft Willem zijn boek niet definitief kunnen afmaken en kunnen uitgeven. Als eerbetoon aan hem wil de HVH dit alsnog doen.

Er is tot dusver geen enkel boek verschenen over wat zich in Hoogkerk heeft afgespeeld in de bezettingstijd. In zijn boek wilde Willem Kat weergeven welke uitwerking de maatregelen van de bezetter hadden op de bevolking van de gemeente Hoogkerk.
Willem heeft tijdens zijn onderzoek in hoofdzaak gebruikgemaakt van de archieven van de gemeente Hoogkerk bij het RHC Groninger Archieven. Daarnaast is informatie gehaald uit andere archieven, boeken en kranten. Ook heeft Kat gesprekken gevoerd met inwoners en oud-inwoners van Hoogkerk en in Limburg om te vernemen hoe zij de oorlog hebben beleefd. Hij kon zo zijn bevindingen toetsen aan hun ervaringen.

Het boek bevat acht hoofdstukken: 1. Op weg naar de oorlog. 2. De inval en de eerste maanden in bezet Nederland. 3. Bestuur in oorlogstijd. 4. Economie. 5. Collaboratie en verzet. 6. Dagelijks leven. 7. Bevrijding. 8. Na de bevrijding.
Daarnaast is een zestal bijlagen opgenomen: 1. Gedenkboek 1940-1945, opgedragen aan alle tijdens de oorlog omgekomen inwoners van de gemeente Hoogkerk, alsmede aan Hoogkerker militairen die sneuvelden tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. 2. De belevenissen van J. Hoiting als dwangarbeider in Duitsland. 3. en 4. Een overzicht van de huizen, hun bewoners en de schade aan woningen als gevolg van bominslagen in respectievelijk 1940 en 1944. 5. Een overzicht van de Noord-Limburgse evacués, van de gezinnen bij wie zij in Hoogkerk verbleven en gedurende welke periode. 6. Informatie over enkele inwoners van Hoogkerk, die in Indonesië zijn gesneuveld.

Het boek wordt uitgegeven op het A-formaat (155 x 235 mm) met 201 pagina's tekst en foto's. De prijs is € 16,- .
Na de dag van presentatie op 23 november a.s. is het boek verkrijgbaar bij de Groninger boekhandels Godert Walter en Van der Velde en in Roden bij de boekhandel Daan Nijman.

Hebt u vragen, stuur een e-mail naar hvhoogkerk@hotmail.com.

Op de foto uit 2005 links Willem Kat en rechts Paul Dalseg, een van de twee overlevende Lancasterbemanning.

Maandag, 8. Mei 2017 - 10:40 Uur
Vrijheid moet je doorgeven

“Ruim zeventig jaar hebben we kunnen genieten van de vrijheid. Een vrijheid die we moeten koesteren en waarbij we moeten bedenken hoeveel opofferingen deze heeft gekost”, sprak voorzitter Wim Hoiting van de HVH. We moeten de jeugd bij het herdenken blijven betrekken. Want je kunt vrijheid onvoldoende vieren als je niet weet, wat daar aan vooraf is gegaan.”
Hoiting zei het te betreuren dat scholen in Hoogkerk niet meer betrokkenheid tonen bij de bloemlegging bij de oorlogsgraven. Ook gaan de scholen in het eigen dorp niet in op het aanbod van de HVH een lesuur te verzorgen, terwijl dat wel het geval is op een school in de Groninger wijk Reitdiep.
De Hoogkerker schooljeugd was wel vertegenwoordigd tijdens de herdenking ’s avonds bij het oorlogsmonument aan de Boeiersingel, waar alle slachtoffers uit de voormalige gemeente Hoogkerk werden herdacht. Ook hier werd namens de HVH een bloemstuk gelegd.

Vrijdag, 5. Mei 2017 - 10:48 Uur
Gedenken slachtoffers WOII

Op 4 mei om 11.00 uur gedenkt de HVH op de begraafplaats in de Kerkstraat de twee Canadezen die in de strijd om de bevrijding van Hoogkerk sneuvelden en de vijf omgekomen bemanningsleden van de in 1944 neergestorte Lancaster. Dit grafmonument is in 1990 onthuld.
's Avonds lopen enkele leden van de vereniging mee in de stille tocht vanaf Albert Heijn naar het oorlogsmonument aan de Boeiersingel om ook daar bloemen neer te leggen. Op dit monument staan de namen van 26 Hoogkerker slachtoffers.

Op 23 mei 's avonds om 19.00 uur gedenkt de HVH in Dorkwerd/Reitdiepwijk de vijf bemanningsleden van de aldaar neergestorte Lancaster. Het monument is tot stand gekomen op initiatief van de HVH, ontworpen door een bestuurslid van de HVH en onthuld in 2005.
Een week eerder gaat de voorzitter van de HVH met een van de oudste leden naar de school in de Reitdiepwijk. Zij vertellen over deze gebeurtenis aan leerlingen van groep 8 met hun verhaal en aan de hand van een Powerpointpresentatie.
Op de avond van deze gedenking geeft de HVH de belangstellende leerlingen de gelegenheid voor elk bemanningslid bloemen neer te leggen. Enkele leden van de Bond van Wapenbroeders staan terzijde. Elk jaar een bijzondere gebeurtenis.

Een van de grote wensen van de HVH is dat de scholen in Hoogkerk ook de mogelijkheid zien de Historische Vereniging Hoogkerk in te kunnen schakelen voor informatie over het leven in Hoogkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Dinsdag, 11. April 2017 - 13:44 Uur
Activiteiten(2)

Is een kastenwand nodig? Jazeker. De HVH – en vooral de werkgroep Scan- en Documentatiebeheer – wil graag de aanwinsten binnen bereik hebben. Zo kan er efficiënter worden gewerkt met het scannen, documenteren en zo nodig fotograferen.

De vitrines kregen een plek in de hal van het woonzorgcentrum. Nu nog de invulling ervan, iets wat regelmatig zou moeten gebeuren. Gelukkig waren Dini en Henny bereid dit op zich te nemen. Hulde!

Zo ontstond er weer een nieuwe werkgroep. Heeft de HVH nu voldoende vrijwilligers? Nee, zeker niet.
Om het digitaal zo gemakkelijk mogelijk te maken, moeten bestanden met elkaar worden vergeleken en gelinkt worden aan elkaar. Bijvoorbeeld de boeken in eigen bibliotheek en de aanwinsten die al gescand zijn.
Dat kost tijd, naast al het andere werk dat de vrijwilligers doen voor hun historische vereniging en haar leden.

De vereniging is onlangs verblijd met de komst van twee nieuwe vrijwilligers: Ina Vogel-Kooistra als nieuwe eindredacteur en Johan Wobbes als nieuw redactielid.
Komt u ook zich aanmelden? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.Dinsdag, 11. April 2017 - 12:30 Uur
Activiteiten (1)

Alweer drie maanden voorbij ... wat gaat de tijd snel. De vrijwilligers van de HVH hebben echter niet stil gezeten.

De vitrines die tussen het Katshuis en het kantoor van NOVO stonden, zijn met toestemming van de woningstichting, verwijderd.
Deze vitrines waren ooit geplaatst ten gunste van de oudere bewoners van het Gabriël Woonzorgcentrum en andere belangstellenden. Hierin stonden nostalgische voorwerpen die de HVH als aanwinsten van leden en niet-leden hebben gekregen. Er was destijds aan één kant een vrije doorgang en iedereen kon zich vergapen aan wat er tentoongesteld was.
Maar nadat NOVO een kantoortje naast de onze kreeg in dit woonzorgcentrum, verdween de achterliggende gedachte waarvoor de vitrines bestemd waren.

Daarna werd er geklust, zeg maar hard gewerkt. De, door de woningstichting geplaatste tussenwand, verdween achter een kastenwand. Grote dank aan onze vrijwilligers Bert, Lammert en Aldert. Laatstgenoemde houdt zich ook bezig met fotografie.

Wordt vervolgd


Nieuwere invoer  Eerdere bijdrage

Aanmelden