Deze weblog kan alleen bewerkt worden door de daarvoor bevoegde personen.

Zaterdag, 31. December 2016 - 14:26 Uur
GELUKKIG NIEUWJAAR!

We zien u graag terug op onze website, op onze Facebookpagina maar nog liever als lid van de Historische Vereniging Hoogkerk.

Voor slechts 17 euro ontvangt u drie keer per jaar ons historisch blad Op de Hoogte en kunt u twee keer onze ledenvergaderingen met aansluitend interessante lezingen bijwonen.

Donderdag, 1. December 2016 - 19:28 Uur
Zoektocht coördinator enthousiast werkgroep

Stil en verlaten

Verschil moet er zijn, is een eeuwenoude (?) gezegde maar het verschil op deze foto’s is niet leuk meer. Ernaar te kijken geeft een onbehaaglijk gevoel, een gevoel van machteloosheid.
Hoe instanties zoals Landschapsbeheer maar vooral de Gemeente Groningen te benaderen en hen doen beseffen dat hulp zo nodig is? Dat zij minstens twee keer per jaar samen met vrijwilligers de handen uit de mouwen zouden moeten steken?

Het leek zo goed twee jaar geleden toen een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar stak en de oude begraafplaats besloot op te knappen. Destijds is de Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen benaderd en zij boden hun hulp aan. Hulp dat bestond uit wat gereedschap, verf maar ook hun kennis hoe de graven schoon en leesbaar te maken. Daarnaast is er veel plantenwildgroei verwijderd. Het eindresultaat was geweldig!
Ook vorig jaar is er gewerkt, zelfs met buitenstaanders maar wel mensen die graag de oude graven wilden opknappen, met dank aan de oproep in de Westerkrant.

Begin 2016 jaar ging Landschapsbeheer Groningen starten met het project “Kerken in het groen”. Deelnemers aan dit project krijgen subsidie van de provincie Groningen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op kerkhoven of begraafplaatsen in de provincie. Landschapsbeheer Groningen kan herstelwerkzaamheden uitvoeren aan graven, paden en het groen op het terrein. De provinciale subsidie voorziet in 40 procent van de totale kosten. De eigenaar (Gemeente Groningen, red.) neemt de overige 60 procent voor zijn rekening. Hiervoor mogen ook (deels) vrijwilligersuren worden ingezet. Vrijwilligers helpen dan namens de eigenaar of beheerder bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onze oude begraafplaats kon ook worden aangemeld. Helaas, we vielen niet in de “prijzen”. De provincie Groningen vond de begraafplaats niet voldoende landelijk gelegen. Ondanks de meegestuurde foto met het monumentale baarhuis en de weilanden met paarden op de achtergrond! Ook de vrijwilligers hebben het dit jaar laten afweten. Niemand die opstond om het werk te coördineren.
In totaal is de helft van de grafzerken opnieuw beletterd. Als ooit alles gedaan is, dan is het grote werk aan de beurt: tegels en brokken beton moeten worden gelijmd, scheuren gevuld, hekwerk geverfd. Misschien moet er zelfs wel grafzerken rechtop gezet worden. Dan kunnen beide instanties weer worden benaderd, zo is dit ooit schriftelijk en mondeling toegezegd.

Op diverse plaatsen in de provincie is men wel bezig. Gezamenlijk en regelmatig zijn er mensen aan het werk op de begraafplaatsen of kerkhoven.
Waarom niet in ons dorp. Beseft men niet dat oude grafmonumenten een cultuurhistorische waarde hebben? Cultuurhistorisch om de personen die erin begraven liggen, of om de vorm en stijl van het monument of om de symbolieken die in het grafzerk verwerkt zijn.
Wie heeft ook dit onbehaaglijk gevoel en wil coördinator zijn van de werkgroep Herstel Oude Begraafplaats?

Woensdag, 9. November 2016 - 13:00 Uur
Een film van de feestelijke middag

Ook een verwijzing naar de film die Bert Visser heeft gemaakt van de gezelligheid op onze derde lustrumfeest: https://www.youtube.com/watch?v=kYH4beRcGpo

Bron foto: AH-Hoogkerk


Zondag, 6. November 2016 - 17:30 Uur
Groot succes 3e lustrumfeest HVH

Wat een opkomst, wat een gezelligheid!
Dank aan onze vrijwilligers, dank aan de mensen van het restaurant, dank aan AH-Hoogkerk, dank aan antiquair Erik Boerma, dank aan Samen In Beeld TV maar vooral grote dank aan alle bezoekers!
Door hun aanwezigheid en belangstelling in het werk van de Historische Vereniging Hoogkerk is deze middag een echt groot feest geworden. Kijk onder tabblad "foto's" voor de foto's van deze middag.

Bron foto: AH-Hoogkerk

Dinsdag, 25. Oktober 2016 - 15:19 Uur
HVH viert haar vijftienjarige bestaan

De Historische Vereniging Hoogkerk (HVH) bestaat vijftien jaar. Vrijdag 4 november viert ze dat met een uitgebreide feestmiddag in het Gabriël Woonzorgcentrum.

De grote initiatiefnemer van de historische vereniging is Willem Kat geweest. Samen met Paul Das, Tijs de Jong, Wim Misker en Gerhard Klaasen vormde hij het eerste bestuur. Voorzitter Willem Kat trok de kar, jarenlang. Met veel enthousiasme verzamelde hij informatie over het dorp en zorgde hij ervoor dat die informatie gedeeld werd, vooral via het blad Op de Hoogte. Het ledental groeide snel, van een kleine dertig in het begin, tot 350 nu.

Hoogtepunten in de loop der jaren waren de tentoonstelling bij het nieuwe gebouw van transportbedrijf LCW, de filmmiddagen, de deelname aan de monumentendagen, de terugkomdag van Limburgse evacués en, heel recent, de historische speelkaarten die via Albert Heijn Hoogkerk zijn uitgebracht.

De feestmiddag op vrijdag 4 november moet een nieuw hoogtepunt worden. De grote hal van het Gabriël Woonzorgcentrum is dan even helemaal van de historische vereniging.
Er is een taxatie van mogelijk waardevolle voorwerpen, onder de titel ‘Wat is 't weerd?’. Vrij toegankelijk voor iedereen om iets van huis mee te nemen en te laten taxeren door de bekende antiquair Erik Boerma uit Uithuizen.
Verder een ruilmiddag van eerdergenoemde historische speelkaarten, er zijn Hollandse spellen, er wordt een film getoond van Hoogkerk door de jaren heen en er zijn kraampjes waar onder meer historische boeken en ansichtkaarten verkocht worden. Ook zijn de vitrinekasten van de vereniging gevuld met verzamelde historische stukken en voorwerpen.

Allen welkom, ook niet-leden. De middag is van 14:00-17:00 uur. De kunsttaxatie is van 14:00-16:00 uur. Adres: Gabriëlstraat 2, Hoogkerk.

Ingekorte versie, bron Westerkrant

Nieuwere invoer  Eerdere bijdrage

Aanmelden