Deze weblog kan alleen bewerkt worden door de daarvoor bevoegde personen.

Zondag, 17. Juni 2018 - 19:04 Uur
Zoektocht naar bestuursleden

Het bestuur van de HVH doet een dringende oproep naar iedereen die deze vereniging een warm hart toedraagt.
Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.

Op de ledenvergadering van afgelopen week reageerde de slechts dertig aanwezigen niet op de oproep. Echter, wij kunnen het ons niet voorstellen dat van de 350 leden geen mensen belangstelling hebben voor een eventuele tijdelijke bestuursfunctie. Er zijn toch altijd mensen voor wie vergaderen en besturen een leuke nevenbezigheid en/of hobby is?

Onze werkgroepen zijn actief, het bestuur regelt enkel bestuurlijke zaken. Dat kost veel minder tijd dan aan een werkgroep deel te nemen. Dus ... wordt bestuurslid van deze historische vereniging, een vereniging die de geschiedenis van Hoogkerk zó belangrijk vindt deze te bewaren en uit te dragen.

Donderdag, 3. Mei 2018 - 18:21 Uur
Wij zijn stil op 4 mei

De HVH organiseert samen met Nationaal Comité Hoogkerk de bloemlegging op de grote begraafplaats in de Kerkstraat 176 's morgens om 11.00 uur.
's Avonds om 19.30 uur loopt de HVH mee in de stille tocht die naar het monument aan de Boeiersingel leidt en legt ook daar bloemen neer.
De bloemleggingen zijn openbaar en wij verwachten een grote belangstelling uit respect voor allen die op welke wijze dan ook zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

... opdat wij de gesneuvelden nooit zullen vergeten ...

Zondag, 25. Maart 2018 - 17:49 Uur
Facebook

Een veelgebruikte medium is Facebook. Een digitaal contact met familie, vrienden en groepen. Laatstgenoemde bestaat uit verkoopgroepen, verenigingen, winkels en bedrijven.

Ook de HVH heeft een eigen Facebookpagina. Tevens is er een pagina "Ik kom van Hoogkerk". Beiden zouden kunnen samenwerken, althans de bezoekers/volgers kunnen dat.

Jammer genoeg gebeurt dat niet. De HVH vraagt geregeld om foto's en/of om namen van mensen die op foto's staan. Reacties komen wel maar niet in overvloed. Ondanks dat een ieder weet dat de HVH de verkregen gegevens wil vastleggen ten behoeve van de Hoogkerker geschiedenis.

De pagina "Ik kom van Hoogkerk" heeft veel meer bezoekers/volgers dan de HVH. Vandaar dat op die pagina meer foto's te zien zijn. Foto's die waardevol zijn voor de geschiedenis van ons dorp. Foto's (en namen) die de HVH zo graag in haar archief wil bewaren.

Donderdag, 22. Februari 2018 - 13:51 Uur
Stand van zaken

Geschrokken geconstateerd dat er lange tijd niet geschreven was. Geen laksheid te noemen, eerder een opstapeling van allerlei oorzaken.
Er wordt hard gewerkt door enthousiaste vrijwilligers. Foto's in en rondom ons dorp gemaakt, nieuwe artikelen geschreven voor het blad Op de Hoogte , bestaande aanwinsten beschreven, gescand en opgeborgen.
Zo is een nieuw opbergsysteem bedacht en alles wat nieuw is, heeft voeten in de aarde. Kost tijd en dan is geduld een schone zaak.

Daarnaast heeft de nieuwe kastenwand als vervanger van de vitrinewand, ook schuld. Alles wat in de vitrines stond, kwam in dozen. De vitrines die nu prachtig in de hal van het Gabriël Woonzorgcentrum staan, werden ingericht. De volle dozen moesten leeggehaald worden. Het merendeel bestond uit boeken. We hebben een eigen bibliotheek. De boeken werden vooraf nagekeken. Staan ze beschreven in de boekenlijst en in ons totaalaanwinstenbestand? Ook nakijken kost tijd.

Intussen krijgen we bezoek op de donderdagen. Bezoek van leden die ons wat schenken, informatie geven of vragen. Iedereen is welkom. Een praatje met elkaar niet verkeerd. Echter, de tijd tikt verder. En voor we het in de gaten hebben, zijn we 3,5 uur verder. De magen rammelen, tijd om naar huis te gaan.

Sommige vrijwilligers werken thuis verder. Geweldig hoe we bezig zijn voor de Historische Vereniging Hoogkerk. Alleen hebben wij soms het gevoel alsof we niets of weinig doen. Onzin natuurlijk maar het gedane werk is niet altijd zichtbaar.

Werk en plannen in overvloed. Om eerlijk te zijn, we hebben u nodig. Kom een keer op een donderdag buurten in het Katshuis. U vertelt wat u zou kunnen en willen doen. Samen komen we er wel uit.

De foto (1955) is afkomstig van Sietse Wijchers die in 2013 de HVH een aantal foto's schonk.

Dinsdag, 28. November 2017 - 20:21 Uur
Speech van de eindredacteur, n.a.v. boekpresentaties

Lieve Josette........

Eerdere bijdrage

Aanmelden